comics01

Isekai de “Kuro no Iyashite” tte Yoba Rete Imasu

Alternative: 異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています

Author: ,

Genres: Action, Comedy, Drama, Fantasy, Sci-fi, Shoujo

Magazine:

Latest: Chapter 22 - Ongoing

Isekai de “Kuro no Iyashite” tte Yoba Rete Imasu

Isekai de “Kuro no Iyashite” tte Yoba Rete Imasu

Chapter name
Day added
15.12.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016